Una crònica d’Alfons Gregori, Cap de l’Àrea d’Estudis Catalans a la Universitat Adam Mickiewicz de Poznan

El professor Víctor Martínez-Gil, de la Universitat Autònoma de Barcelona, va desplaçar-se fins a Polònia per impartir dues conferències a la Universitat Adam Mickiewicz de Poznan. Va ser tot un honor i un goig gaudir de la seva saviesa i finor intel·lectual

La primera xerrada, el dijous dia 18 de gener, la va dedicar a un dels grans autors de la literatura catalana: “Salvador Espriu: compromís antifranquista i representació literària”.

De fet, Martínez-Gil és un dels principals responsables de l’edició crítica completa d’Espriu, encara en curs, i en aquest sentit també és un eminent expert en edició de textos. L’endemà, en la segona conferència, va tractar en espanyol sobre l’iberisme cultural i la mediació literària, un altre dels seus àmbits de recerca, que a més constitueix un gran desconegut per a la majoria de filòlegs de la península ibèrica.

Martínez-Gil també és un gran especialista en literatura no mimètica. La seva antologia Els altres mons de la literatura catalana. Antologia de literatura fantàstica i especulativa (2005) és clau per entendre l’abast d’aquestes modalitats narratives als Països Catalans.

Per això mateix val la pena apuntar un fet summament misteriós: quan va arribar a Poznan, Martínez-Gil va demanar que hi nevés, cosa que no succeïa des de feia mesos. Al dia següent, va començar a nevar, i no va parar fins el dia de la seva tornada a Barcelona.