Aida Plata, alumna dels Estudis d’Anglès i Espanyol, ens explica perquè va cursar l’assignatura “Cultura i Societat Basques” del Mínor en Estudis Bascos.