Verificat per l’AQU amb menció d’excel·lència

L’objectiu principal del Màster Oficial Interuniversitari d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes és proporcionar una formació específica que capaciti l’alumnat per a poder avançar en la recerca de la llengua i la literatura catalanes i per a poder aplicar les competències i les habilitats adquirides al màster en aquelles professions que estan directament relacionades amb la llengua i la literatura (professorat de secundària, el món editorial, l’assessorament i la dinamització lingüístics o la correcció d’originals).

benvinguda1

El nostre màster compta amb els millors especialistes mundials del seu àmbit de les dues universitats públiques més grans de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (coordinadora) i la Universitat de Barcelona.

A més, ha rebut la verificació de l’AQU amb menció d’excel·lència.

Més informació:

Pàgina web del Màster a la UAB
Pàgina web del Màster
Calendari i horaris per al curs 2016-2017
Guies docents