El dilluns 14 d’abril de 2014 el Museu d’Història de Barcelona i l’Editorial Barcino van voler retre el seu particular homenatge a Martí de Riquer, traspassat l’any passat, posant èmfasi en la relació que va tenir amb l’Editorial Barcino i l’edició de textos medievals catalans. Amb Lluís Cabré, professor del departament de Filologia Catalana de la UAB