Mar Massanell i Messalles, professora del Departament de Filologia Catalana de la UAB, ha ingressat a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) com a membre numerari per decisió del Ple de l’IEC.

Els àmbits de recerca i de docència de Mar Massanell són la lingüística diacrònica, la geolingüística i la llengua estàndard. És membre del Grup de Recerca en Història de la Llengua Catalana de l’Època Contemporània (2017-SGR-1696), ha col·laborat en els projectes Atlas Linguistique Roman i Atles Lingüístic del Domini Català.

Ha publicat els llibres «No m’à romasa sinó la honestat». Rere la petja d’una innovació lingüística en el pas del català antic al modern (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, PAM, 2020); Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans (Publicacions de la Universitat de Barcelona, Publicacions de la Universitat d’Alacant i Publicacions de la Universitat de València, 2015), en coautoria amb Joan Veny; «Feve temps que no diva tants verbs!». Manteniment i transformació de paradigmes verbals en el català nord-occidental del tombant de segle (PAM, 2012), que va rebre el Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans el 2016, i Permeabilitat del català nord-occidental a l’estàndard mediàtic i educatiu: el cas de l’Alt Urgell (IEC, 2011). També és redactora en cap de la revista Els Marges.

En la mateixa votació es va acordar també la incorporació com a membres numeraris de Xavier Bosch i Josep Quer a la Secció Filològica, i de Meritxell Simó a la Secció Històrico-Arqueològica.

Més informació

L’Institut d’Estudis Catalans incorpora sis nous membres