M. Teresa Espinal, catedràtica de lingüística del departament de Filologia Catalana i membre del Centre de Lingüística Teòrica, ha entrat a formar part dels nous membres electes de l’Academia Europea 2023.

L’objectiu de l’Acadèmia Europaea és el progrés i la promoció de l’excel·lència en els estudis erudits de les humanitats, el dret, les ciències econòmiques, socials i polítiques, les matemàtiques, la medicina i totes les branques de les ciències naturals i tecnològiques a tot el món, per al benefici públic i per a l’avenç de l’educació de les persones de totes les edats.

La finalitat de l’Acadèmia és promoure la recerca europea, assessorar els governs i organitzacions internacionals en qüestions científiques i fomentar la investigació interdisciplinària i internacional.

Pàgina web de l’Academia Europea |  Elected members 2023