Tala Nazzal
«The early acquisition of syntax: Evidence from Palestinian Arabic»

Defensa de tesi doctoral
Doctorat: Ciència Cognitiva i Llenguatge
Direcció: Anna Gavarró Algueró
Dia: Divendres, 26 de gener de 2024, 14:00h
Lloc: Sala d’Actes (B3/012). Facultat d’Economia i Empresa
DEFENSA SEMIPRESENCIAL