Constanza Blanco
“Programació dramatúrgica d’escenes co-creatives: fonaments des de la teoria lúdica per dissenyar interaccions corresponsables”

Defensa de tesi doctoral
Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals
Direcció: Roberto Fratini Serafide (Institut del Teatre)

Data: Dilluns, 10 de juliol de 2023, 11 h
Lloc: Sala de Graus (B7/052). Facultat de Filosofia i Lletres
Lectura presencial