Comunicat en defensa de l’escola catalana

Davant els atacs que l’ensenyament del nostre país ha rebut les darreres setmanes per impugnar-ne la funció i desacreditar-ne la tasca pedagògica, la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB vol manifestar el següent en suport de l’Escola catalana i la feina dels seus docents:

Text del comunicat en format PDF

  1. L’Escola és i ha estat històricament a Catalunya un dels pilars fonamentals per a l’existència d’una societat democràtica, culta i fortament cohesionada a l’entorn dels valors de la catalanitat, la llibertat, la convivència, el respecte de la pluralitat i un fort sentit de compromís social.

  2. Des d’aquests principis i marc irrenunciables, l’objectiu de l’Escola catalana ha estat sempre el de la formació integral dels nostres infants, per conduir-los cap a un futur de ciutadans lliures, responsables i amb igualtat d’oportunitats. I, en aquesta tasca educativa complexa però apassionant, els mestres i les mestres de les nostres escoles hi han invertit, hi inverteixen, el seu esforç, coneixements, experiència i talent. Un capital professional i humà que ha generat models en d’altres parts del món.

  3. A les escoles de Catalunya no hi ha adoctrinament ideològic dels nens i les nenes. Afirmar el contrari és menysprear injustament aquests docents, és desconèixer del tot la tasca real que fan, és denigrar-ne la imatge de forma irrespectuosa. Però, a més, aquest discurs també posa sota sospita la feina de base científica que els professors de les facultats d’educació duem a terme en la formació dels mestres. És, en darrer terme, el rigor i la bondat de tot el sistema educatiu català el que s’està posant en dubte amb finalitats polítiques poc ètiques, i això cal condemnar-ho enèrgicament.

  4. La comunitat educativa de Catalunya en els seus més diversos nivells no ha defugit mai el debat de les seves insuficiències i problemes. Ben al contrari, són signes d’identitat de la nostra escola, de la pedagogia del país, l’obstinada voluntat de millora del sistema, la recerca constant de l’excel·lència educativa i el debat permanent, doncs, sobre què cal millorar i com cal fer-ho. Però la desqualificació i la calúmnia no poden ocupar el lloc del legítim i necessari debat professional, que s’ha de moure només en l’àmbit tècnic i científic.

  5. Nosaltres, professores i professors, personal d’administració i serveis, i estudiants de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, en solidaritat amb tots els i les mestres del país, molts dels quals han passat per les nostres aules, afirmem que també “Som Escola Catalana”. I denunciem les falsedats d’un nacionalisme espanyol intolerant amb la diversitat cultural i lingüística de l’Estat i que, objectivament, atempta contra la cohesió civil a Catalunya.


Bellaterra, 31 d’octubre de 2017
Comunicat aprovat el 31 d’octubre de 2017 a la Junta Permanent de la Facultat de Ciències de l’Educació, reunida en sessió extraordinària