FILOSOFIA, LLENGUA I HISTÒRIA: TEORIA I PRÀCTICA DELS STUDIA HUMANITATIS, 1400-1600

10 Juny 2022
Universitat Autònoma de Barcelona

Programa en PDF

La jornada “Filosofia, llengua i història: teoria i pràctica dels studia humanitatis, 1400-1600” es presenta com una trobada entre especialistes en diferents tradicions literàries per abordar la relació, moltes vegades contradictòria i problemàtica, entre l’ideari humanístic i la realitat de la cort, de l’aula i de la impremta en àmbit italià i hispànic entre el primer quart del segle XV i les darreres dècades del Cinc-cents. La trobada és una activitat del projecte de recerca Traducción y público lector en la Corona de Aragón (1380-1530): obras de inspiración clásica (PID2019-103874GB-100) amb seu al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona.

ORGANITZADORS

Alejandro Coroleu (ICREA – Universitat Autònoma de Barcelona) Josep Pujol (Universitat Autònoma de Barcelona)

COMITÈ CIENTÍFIC

Lola Badia (Universitat de Barcelona); Romana Brovia (Università degli Studi di Torino); Lluís Cabré (Universitat Autònoma de Barcelona); Barry Taylor (The British Library); Jaume Torró (Universitat de Girona)

COL·LABORADORS

Ministerio de Ciencia e Innovación (projecte PID2019-103874GB-100)
Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona
Institut d’Estudis Medievals, Universitat Autònoma de Barcelona

SEU DE LA JORNADA

Departament d’Història Moderna i Contemporània Sala d’actes B7/1056
Facultat de Filosofia i Lletres
Universitat Autònoma de Barcelona

PROGRAMA

10.00 
Presentació

10.15
Elisa Guadagnini (Istituto di Linguistica Computazionale «Antonio Zampolli», Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa): “Lo ζῷον πολιτικóν aristotelico e il mondo neolatino: primi appunti”

11.00
María Morrás (Universitat Pompeu Fabra): “Retórica y corte: oratoria política y Humanismo en Castilla (s. XV)”

11.45
Pausa cafè

12.15
Montserrat Ferrer (IES Gurb): “Col·leccions manuscrites d’orationes a la Itàlia del segle XV”

13.00
Albert Lloret (University of Massachusetts Amherst): “El Llibre del Rei En Jaume i l’educació del príncep al Renaixement”

13.45 
Pausa dinar

16.00
Fulvio Delle Donne (Università degli Studi della Basilicata): “La nuova definizione del genere storiografico in età umanistica”

17.00
Cloenda