Per commemorar el centenari del naixement de Gabriel Ferrater (Reus, 1922-Sant Cugat, 1972), l’Associació Gabriel Ferrater ha tingut una idea feliç: encarregar (a molts i molt diversos lectors) comentaris breus de totes i cada una de les poesies de Les dones i els dies.

Pàgina web: Apadrina un poema
Llistat de poemes
Llistat d’autors

Ja n’hi ha una trentena llarga i cada setmana n’hi aniran afegint fins a finals d’any.
Anar llegint les poesies (amb el llibre a mà) i les glosses és una bona manera de mantenir viva la memòria de Gabriel Ferrater, també professor de crítica literària i de lingüística de la Universitat Autònoma de Barcelona (1968-1972).