El Redescobriment d’un autor fonamental del segle XX: Jornada d’homenatge a Ambrosi Carrion

(amb lectura de textos inèdits)

7 de novembre, a les 12h
Sala de professors (Edifici Carner), Universitat de Barcelona

Cartell en pdf

Programa

12.00 Joan Santanach: Benvinguda
12.15  a 12.45 Noemí Montetes-Mairal: «La poesia d’Ambrosi Carrion: del simbolisme a la poètica del dolor»
12.45 a 13.15 Maria Moreno: «El teatre de preguerra d’Ambrosi Carrion»
13.15 a 14.00 Josep Camps i Francesc Foguet: «L’activitat política, literària i teatral d’Ambrosi Carrion a l’exili»
14.00 a 14.30 Precs i preguntes