Jornada acadèmica IEC
“Francesc Vicent Garcia i la poesia del primer Barroc a les terres de parla catalana (1600-1640)”

Dijous 9 de novembre de 2023
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Sala Nicolau d’Olwer)

El professor associat Max Pàrraga Díaz hi presentarà la comunicació: «La Navegació del marquès d’Almaçan, de Vicent Garcia: un poema heroicòmic».

Programa en PDF

Amb l’arribada del segle XVII, la literatura catalana experimenta un seguit de canvis que marcaran de manera decisiva el seu desenvolupament, sobretot en el camp de la poesia. Entre els factors que expliquen aquests canvis hi ha l’adveniment de l’estètica barroca, amb els seus motius i tòpics característics, la normalització en l’ús dels models mètrics i estròfics provinents de la tradició italiana i la castellana, i l’articulació d’uns canals de difusió de la poesia d’una gran efectivitat, en els quals l’oralitat es combina amb la transmissió manuscrita i impresa. Aquest nou escenari propicia un veritable esclat en la producció poètica, que té com a gran referent la figura de Francesc Vicent Garcia, Rector de Vallfogona. Garcia revitalitza la poesia satírica amb un estil que combina l’argot conceptista i l’estrofisme del Barroc castellà amb el català més popular. Connecta amb la realitat del seu entorn més immediat i del seu moment històric i assoleix una gran popularitat. Però no és l’únic: poetes de la primera generació barroca com Antoni Massanés, Joan Terré, Rafael Nogués i molts d’altres també produeixen poesia de gran interès, al costat de la que difonen molts autors que escriuen de forma anònima i que és de caire habitualment satíric.

Tot i els notables avenços realitzats en les últimes dècades, el cert és que aquest inici del XVII encara és un període poc conegut de la nostra tradició. Per això, i aprofitant la celebració enguany del quart centenari de la mort del Rector, la present jornada es planteja com una invitació a aprofundir en aquest període i a posar en comú les descobertes més recents sobre la poesia catalana del primer Barroc, tant la del mateix Garcia com la dels seus coetanis. Amb aquest objectiu, ens fixarem en els elements de continuïtat i de canvi que es detecten en el tombant del segle XVI al XVII, compartirem noves dades sobre poetes, obres i cançoners, noves lectures, i noves aproximacions a les idees poètiques en voga i a les formes com la poesia es produeix i es difon en l’espai lingüístic
català des dels primers anys del segle fins a l’inici de la guerra dels Segadors.

Més informació