Escola d’Estiu de Lingüística Catalana
19 – 24 de juliol 2021
Campus UIB
(en línia)

L’Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC), que se celebrarà del 18 al 24 de juliol de 2021, pretén ser una trobada entre alumnes i professors de lingüística catalana d’universitats catalanes i d’universitats de l’exterior.

Pàgina web de l’Escola d’Estiu

L’objectiu de l’EDELC és oferir formació en lingüística catalana a estudiants de grau o de postgrau que vulguin completar el seu coneixement en aquest cap amb atenció especial a estudiants d’universitats de fora del domini lingüístic català que tinguin interès en la llengua catalana o ja n’hagin començat a investigar algun aspecte. Concretament, l’EDELC se centrarà en diferents àrees, com ara la fonètica/fonologia, la morfologia, la pragmàtica/semàntica, la sintaxi o la sociolingüística, entre altres.

A més dels cursos d’introducció a diferents disciplines de la lingüística catalana, l’EDELC inclourà un espai destinat a la presentació de treballs d’estudiants, cosa que es farà en format de comunicacions orals i que pretén afavorir la interacció directa amb el professorat especialista. El millor treball rebrà el premi Aina Moll. 

Els estudiants de grau, màster o doctorat que estiguin interessats a presentar algun treball en el marc de l’EDELC hauran d’enviar la proposta de presentació en català o en anglès a l’adreça edelc2021@gmail.com abans del dia 20 de juny de 2021, a les 12 h del migdia (hora local). Al missatge que s’enviï caldrà adjuntar-hi dos documents:

  • Un document anònim amb el títol del treball i un resum d’un màxim de 400 paraules.
  • Un document en què s’indiquin l’àrea de la lingüística en què s’emmarca el treball, elnom i cognoms i l’adreça electrònica de l’autor (o els autors).

Ponent convidat

Dr. José Ignacio Hualde

Dates importants

31 de maig 2021
Data límit de proposta de cursos per a l’Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC)

1 – 20 de juny 2021
Convocatòria de comunicacions per a alumnes

15 de juny 2021
Notificació acceptació de cursos

30 de juny 2021
Notificació acceptació de comunicacions dels alumnes

18 – 24 de juliol 2021
Escola d’Estiu de Lingüística Catalana

Comitè científic

Víctor Acedo-Matellán – University of Oxford
Emili Boix – Universitat  de Barcelona
Gemma Boleda – Universitat Pompeu Fabra
Eulàlia Bonet – Universitat Autònoma de Barcelona
Laura Bosch – Universitat de Barcelona
Raquel Casesnoves – Universitat de València
Elena Castroviejo – UPV/EHU
Maria Teresa Espinal – Universitat Autònoma de Barcelona
Anna Gavarró – Universitat Autònoma de Barcelona
Jordi Ginebra – Universitat Rovira i Virgili
Maria-Rosa Lloret – Universitat de Barcelona
Jaume Mateu – Universitat Autònoma de Barcelona
Isabel Oltra-Massuet – Universitat Rovira i Virgili
Manuel Pérez Saldanya – Universitat de València
Miquel Àngel Pradilla – Universitat Rovira i Virgili
Joan Pujolar – Universitat Oberta de Catalunya
Daniel Recasens – Universitat Autònoma de Barcelona
Gemma Rigau – Universitat Autònoma de Barcelona
Joana Rosselló – Universitat de Barcelona

Comitès organitzadors

Comitè organitzador local

Catalina Amengual Ripoll – Tilburg University 
Rosa Maria Calafat Vila – Universitat de les Illes Balears
Elga Cremades Cortiella – Universitat de les Illes Balears
Pere Garau Borràs – Universitat de les Illes Balears
Jaume Guiscafrè Danús – Universitat de les Illes Balears
Dídac Martorell Paquier – Universitat de les Illes Balears
Josep Ramon Santiago Peset – Universitat de les Illes Balears
Francesc Torres-Tamarit – CNRS, Université Paris 8
Maria del Mar Vanrell Bosch – Universitat de les Illes Balears

Comitè consultiu local

Lluís Barceló Coblijn – Universitat de les Illes Balears
Jaume Corbera Pou – Universitat de les Illes Balears
Maria Isabel Ripoll Perelló – Universitat de les Illes Balears

Comitè organitzador permanent

Eduard Artés  – Humboldt Universität zu Berlin 
Isabel Crespí Riutort – Queen Mary University
Anna Kocher  – Universität Wien
Miquel Simonet  – University of Arizona
Francesc Torres-Tamarit – CNRS, Université Paris 8
Maria del Mar Vanrell Bosch – Universitat de les Illes Balears