Cristián Josué Cortés Jiménez
“La dramatúrgia contemporània a Mèxic (1984-2015): arxipèlags, edició i autors”

Defensa de tesi doctoral
Doctorat en Literatura i llengua Catalanes i Estudis Teatrals
Director: Francesc Foguet

 

Lloc: Sala d’Actes (B7/1056), Facultat de Filosofia i Lletres
Data: 20 de desembre de 2019, 12:00h