Deconstructing quantifiers – Anna Szabolcsi (New York University)

Curs del Màster CCiL
“Advanced Issues in Cognitive Science and Linguistics: Deconstructing quantifiers”

Anna Szabolcsi (New York University)

Del 13 al 17 de març de 2023
11:30 – 14:00
Aula per determinar
Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB