Crida per a candidats postdoctorals interessats en un contracte Marie Curie, amb el grup d’adquisició del llenguatge (Projecte development and acquisition of preverbal syntax and semantics (DAPSS), PID2022-138413NB-100, IP: Anna Gavarró & Elena Pagliarini).

Per a més informació:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/228463