N°34, 2024 – L’espai rural a la literatura i el cinema català actuals

Crida d’articles per al número 34 de la revista Catalonia (1er semestre 2024).
La crida és oberta per:

  • el dossier monogràfic : “L’espai rural a la literatura i el cinema català actuals”
  • els Varia en relació amb la catalanística, en els àmbits científics de la revista: llengua i lingüística, història i civilització, literatura i arts.

Els articles s’escriuran en català, francès o castellà.

Els autors enviaran una proposta d’article, acompanyada d’un resum (200-300 mots) així com un breu currículum (màxim 200 mots).

Calendari

  • Crida: 1 de setembre de 2023
  • Enviament de la proposta per l’autor: 1 de novembre de 2023
  • Enviament de la decisió d’acceptació del comitè de redacció: 15 de novembre de 2023
  • Enviament de l’article per l’autor: 1 de març de 2024
  • Publicació: 15 de juliol de 2024

Més informació aquí