La UAB obre una ampliació de la convocatòria per crear les borses de professorat substitut per a cadascuna de les àrees de coneixement que consten en l’annex. Amb aquestes borses es cobrirà la docència amb la nova figura del professor substitut per suplir el professorat permanent que tingui reduïda la seva activitat docent, així com altres necessitats de cobertura que es produeixin de forma sobrevinguda al llarg del curs.

El departament de Filologia Catalana necessita places per a les 3 àrees de coneixement: Llengua Catalana, Literatura Catalana i Lingüística General.
Termini de presentació de sol·licituds: del 30 de setembre al 8 d’octubre de 2023.
Totes les persones interessades en prendre part en aquests concursos, hauran de formalitzar la corresponent sol·licitud a través de  l’aplicatiu de selecció: https://seleccio.uab.cat
Accés a la convocatòria