READING AND STUDYING NEO-LATIN AUTHORS BETWEEN c.1600–1950

Institut d’Estudis Catalans, 19 i 20 Octubre 2023

L’estudi de la literatura neollatina –el corpus de textos redactats en llatí d’ençà de l’època de Francesco Petrarca (1304-74)– ha concitat l’interès d’investigadors, docents i traductors de manera molt notable des dels anys 50 del segle passat. A més de grups de recerca i de publicacions especialitzades, la disciplina ocupa avui un lloc cada cop més rellevant en els departaments universitaris de Filologia Clàssica i d’altres filologies, d’Història i de Filosofia. Tenim a l’abast col·leccions i edicions bilingües d’escriptors neollatins, sobretot d’autors renaixentistes d’origen italià i nord-europeu, gràcies a la iniciativa d’un bon nombre d’editorials europees i nord-americanes, i una secció de la base de dades The Latin Library inclou també una quantitat considerable de textos neollatins. Malgrat tot aquest desenvolupament recent la investigació en literatura neollatina data de molt abans de mitjan segle XX. Tradicionalment, però, la recerca sobre els autors i els textos s’ha prioritzat per davant de l’estudi dels orígens de la disciplina.

Per aquesta raó, aquest congrés vol examinar i reivindicar la riquíssima tradició d’estudis sobre la literatura neollatina en totes les seves formes desenvolupada arreu d’Europa i Amèrica entre 1600 i 1950. Àlex Coroleu, professor investigador ICREA del departament, hi pronunciarà una conferència sobre les traduccions del neollatí a Catalunya entre 1880 i 1940.

Programa

Dijous 19 Octubre / Thursday 19th October

14:30 – 14:45 Benvinguda / Welcome

14:45 – 15:20 Piroska Balogh‘The interpretation and research of Neo-Latin literature in the Hungarian historia litteraria tradition between 1711 and 2011’

15:20 – 15:55 Alfonso Lombana Sánchez‘Sámuel Teleki and Janus Pannonius’  

15:55 – 16:30 Marta Vaculínová‘Bohuslaus of Lobkowicz and Hassenstein: A poet between nations and confessions’

16:30 – 17:00 Pausa cafè / Coffee 

17:00 – 17:35 Zachary YuzwaIn occiduis terris: Jesuit archives and Latin literature in early modern Canada’

17:35 – 18:10 Alejandro Coroleu‘Translating Neo-Latin literature in Catalonia, 1880–1940’

18:30 Visita a la Biblioteca de Catalunya / Library visit (Biblioteca de Catalunya)

Divendres 20 Octubre / Friday 20th October

09:30 – 10:05 Margherita Sciancalepore – ‘Aragonesi e Borboni a lezione da Giovanni Pontano’

10:05 – 10:40 María Teresa Santamaría Hernández‘Literature or medicine? Assessing Neo-Latin medical writing from the 17th to the 20th century’

10:40 – 11:10 Pausa cafè / Coffee

11:10 – 11:45 Joaquín Pascual Barea‘Contemporary studies on Antonio de Nebrija up to 1950’

11:45 – 12:20 Grażyna Urban-Godziek ‘How the ideas of Romanticism impacted the 19th– and 20th-century reception of the major Polish Latin Renaissance poets, Klemens Janicki and Jan Kochanowski’

12:20 – 12:55 Claudia Corfiati‘Mario Santoro, Francesco Pucci, Tristano Caracciolo e la cultura umanistica a Napoli negli anni Cinquanta del Novecento’

13:00 Cloenda / Concluding remarks