El Ministeri d’Educació ha publicat la convocatòria de Beques de Col·laboració en Departaments per al curs 2024-2025

El termini de sol·licituds és del 11 de juny fins al 17 de setembre 2024 i el ministeri ha adjudicat a la UAB un total de 67 beques.

Dins d’aquest mateix període, l’estudiant haurà d’adjuntar a la seva sol·licitud la proposta de projecte correctament emplenada per ell/a, i avaluada, signada i segellada pel director/a del departament.

El text de la convocatòria especifica

Artículo 12.- Evaluación de solicitudes.

a) Los departamentos universitarios valorarán el proyecto de colaboración a que se refiere el artículo 8 de esta convocatoria, con una puntuación de hasta un máximo de 4 puntos. En la valoración del proyecto se tendrá en cuenta:

  • I. Contenido innovador del proyecto, hasta 1 punto.
  • II. Aplicación del trabajo a desarrollar tanto en el propio departamento como fuera del mismo, hasta 1 punto.
  • III: Posible continuidad en futuros proyectos de investigación, hasta 1 punto.
  • IV: Introducción de las nuevas tecnologías en los métodos de trabajo, hasta 1 punto.

Cada una de las puntuaciones otorgadas deberá ser justificada.

Cal tenir en compte

  • L’estudiant ha de prestar la col·laboració a la universitat on està matriculat (inclou els plans d’estudis interuniversitaris amb la UAB). Per tant, no serà possible que un estudiant d’una altra universitat vulgui fer la col·laboració a la UAB per molt que estigui interessat (art. 5.e)
  • La col·laboració s’ha de desenvolupar en un dels departaments de la UAB i així s’ha de fer constar a la sol·licitud i a la proposta del projecte. No serà vàlid fer una col·laboració directament en una unitat o àrea d’altres institucions.
  • La col·laboració es realitzarà de forma presencial a raó de 3 hores diàries durant set mesos i mig a comptar des de la data d’incorporació al departament (art. 5.e).

Més informació

L’enllaç a la pàgina web del Ministeri:

Becas de colaboración. Convocatoria 2024-2025

S’adjunten 2 fitxers amb:

  • Text de la convocatòria de beques
    Repartiment de les beques per departaments

La informació de la convocatòria està publicada a la web de Beques d’Estudi de la UAB