II Congrés Internacional Literatura Catalana de la Postmodernitat: Modernitat versus Postmodernitat

El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona convoquen, amb la col·laboració del PEN Català i l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, el II Congrés Internacional Literatura Catalana de la Postmodernitat: Modernitat versus Postmodernitat, que se celebrarà a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona del 2 al 5 de desembre del 2025.

Pàgina web del congrés  |  Cartell en PDF  |  Crida en PDF

Després que el I Congrés Internacional Literatura Catalana de la Postmodernitat (1968-2023) fixés una explicació general de la gran diversitat de fenòmens constitutius de la literatura catalana de l’època postmoderna, aquest segon congrés es planteja com a trobada acadèmica per estudiar els principals aspectes que permeten establir un marc diferencial entre la literatura catalana moderna i la postmoderna.

Crida a la participació

S’obre la crida a la participació a tots aquells investigadors que estiguin fent recerca en aquest àmbit d’estudi. Poden presentar-hi propostes de comunicació que seran sotmeses a una avaluació interna per l’organització del congrés i a una avaluació externa per un comitè científic format per: Josep M. Domingo (Universitat de Barcelona), Gabriella Gavagnin (Universitat de Barcelona), Alfons Gregori (Universitat Adam Mickiewicz), Montserrat Lunati (Universitat de Saint Andrews) i Gabriel Sansano (Universitat d’Alacant). Tant l’organització com el comitè valoraran l’interès de la proposta, la seva adequació al congrés i la trajectòria investigadora de l’autor. S’han de presentar seguint aquestes indicacions:

  1. Cal enviar les propostes abans del dia 15 d’octubre de 2024 com a adjunt en format PDF a l’adreça cong.postmodernitat@ub.edu.
  2. Cada proposta ha d’incloure, en un sol arxiu en format PDF: un títol; un resum d’entorn a 2.000 caràcters, amb espais inclosos; una llista d’entre quatre i vuit paraules clau; una llista de referències bibliogràfiques sobre el tema de la comunicació; i un resum biobibliogràfic de la trajectòria de l’autor d’entorn a mitja pàgina de llargada.
  3. Les comunicacions han de tenir per objecte l’estudi de contrastos entre autors, obres, recursos, tendències, àmbits, etc. de la literatura moderna i la postmoderna. No s’acceptaran comunicacions que estudiïn aspectes de la literatura moderna o de la literatura postmoderna sense posar-los en relació entre si.
  4. La presentació oral de les comunicacions serà d’una durada màxima de 20 minuts.
  5. Està previst que els resultats del congrés serveixin per confeccionar un llibre. Totes les comunicacions presentades al congrés podran publicar-se en aquest llibre, on podran tenir una llargada màxima de 50.000 caràcters, espais inclosos, bibliografia a banda. Caldrà, però, que passin l’avaluació interna dels editors del volum i una doble avaluació externa cega. Se’n valorarà la qualitat i l’adequació i en resultarà un informe que en recomani la publicació sense canvis, la publicació amb canvis o l’exclusió del volum.

Descarrega la crida (PDF)