Congrés Internacional
Traduccions i Recepció de Dante en les Llengües Romàniques

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (UPF)
Societat Catalana d’Estudis Dantescos
Societat Catalana de Llengua i Literatura (IEC)

15-17 de desembre de 2021
Universitat Pompeu Fabra
Campus de Poblenou

Pàgina web del Congrés | Programa en PDF | Cartell en PDF

L’objectiu d’aquest congrés és celebrar el setè centenari de la mort del poeta Dante Alighieri (1265-1321) estudiant la recepció i les traduccions de la seva obra en les llengües romàniques, des del període medieval fins a l’actualitat.

És la primera vegada que es planteja una recerca comparada de les traduccions i de les formes de recepció de l’obra de Dante en l’àmbit de les llengües romàniques. El congrés s’emmarca en els estudis que es duen a terme des de fa anys a les universitats catalanes, que parteixen de la necessitat d’aprofundir en l’anàlisi de les traduccions concretes de l’obra i, més en general, en el diàleg que cada període cultural ha establert amb el gran poeta florentí.

Aquest congrés vol recuperar l’esperit de les manifestacions culturals que, coordinades per Ramon d’Alòs-Moner, secretari general de l’Institut d’Estudis Catalans, es van dur a terme l’any 1921 en motiu del sisè centenari de la mort Dante. Hi participen diversos professors de la UAB, entre ells Lluís Cabré, Francesc Gómez i Josep Pujol, del Departament de Filologia Catalana”.

CRIDA A COMUNICACIONS

  • Les comunicacions seran de 20 minuts i es podran presentar en qualsevol llengua romànica o en anglès.

  • Les propostes de comunicació (títol i resum de 500 paraules com a màxim) s’han d’enviar abans del 15 de maig de 2021 a l’adreça: dante.traduccions@upf.edu

  • El resultat de l’avaluació de les propostes per part del comitè científic es comunicarà el 15 de juny de 2021.

    Més informació: http://eventum.upf.edu/go/dante2021
    Twitter: @TraduirDante

Comitè organitzador

Direcció del congrés
Rossend Arqués (president de la SCED; UAB)
Marta Marfany (UPF; SCED; SCLL)

Secretaria del congrés
Guillem Cunill (UPF; SCED)

Comitè organitzador
Helena Aguilà (SCED; UAB)
Enric Gallén (UPF; SCLL)
Gabriella Gavagnin (SCED; UB)
Rosa Gornés (UPF)
Marcel Ortín (UPF; SCED; SCLL)
Luis Pegenaute (UPF)
Dídac Pujol (UPF; SCED)
José Francisco Ruiz Casanova (UPF)
Eduard Vilella (SCED; UAB)

Comitè científic

Roberto Antonelli (Accademia dei Lincei)
Johannes Bartuschat (Universitat de Zuric)
Júlia Benavent (Universitat de València)
Marco Berisso (Università di Genova)
Paolo Borsa (Université de Friburg)
Cesáreo Calvo (Universitat de València)
Sabrina Ferrara (Université de Tours)
Leonardo Francalanci (University of Notre Dame)
Philippe Guérin (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)
María de las Nieves Muñiz (Universitat de Barcelona)
Juan Varela-Portas de Orduña (president de la Asociación Complutense de Dantología; Universidad Complutense de Madrid)
Simone Ventura (Université Libre de Bruxelles) Jaume Torró (Universitat de Girona)

Conferenciants convidats

Lola Badia (Universitat de Barcelona)
Marcello Ciccuto (president de la Società Dantesca Italiana; Università di Pisa)
José María Micó (Universitat Pompeu Fabra)

Sessió «Traduïm Dante»

Raffaele Pinto (Universitat de Barcelona)

Organitzen

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge UPF
Societat Catalana d’Estudis Dantescos
Societat Catalana de Llengua i Literatura (IEC)