Dra. Núria Santamaria (UAB)
De Pitarra a Escudé: algunes variants humorístiques del teatre català 

13 de novembre 2019, 10h
Aula I Edifici Polivalent III
Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant

La Dra. Núria Santamaria, professora del departament, pronunciarà aquesta conferència per als alumnes del Grau de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, i en particular per als de l’assignatura “Introducció als llenguatges teatrals”, que imparteix el Dr. Gabriel Sansano.