Zoi Kotsoni
“Una anàlisi sociofonètica de la producció de contrastos entre vocals mitjanes en català que es parlen a Barcelona”
A sociophonetic analysis of the production of mid-vowel contrasts in Catalan spoken in Barcelona

Defensa de tesi doctoral
Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals
Director: Daniel Recasens Vives

 

Lloc: Sala d’Actes – Facultat de Filosofia i Lletres
Data: Dilluns 11, Novembre de 2019 – 10:00h