L’assignació en primera opció al nou “Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística” ha estat molt superior a la d’anys anteriors.

Des del curs 2017-2018 hem multiplicat per 5 el nombre de preinscrits en primera opció.

I a més, la segona persona amb la millor nota de la selectivitat a la Facultat de Lletres ha triat el Grau en Filologia Catalana.

Més informació

Augmenten un 7% les primeres assignacions als estudis de Filosofia i Lletres UAB