Després de l’èxit rotund dels congressos de València (2017), Lleida (2018) i Palma (2019), l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes va decidir celebrar el quart congrés a la Universitat de Barcelona.

Finalment, podem presentar-vos el programa del IV Congrés de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes. Tindrà lloc, com estava previst, els dies 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre de 2020, organitzat per la Universitat de Barcelona. Enguany, i de manera excepcional, se celebrarà de manera virtual, seguint amb les recomanacions sanitàries per evitar els desplaçaments i la propagació de la covid19.

Per això, qui vuglui assistir a les sessions i no s’hagi inscrit, pot apuntar-se encara com a assistent fent clic a aquest enllaç, i rebrà per correu les instruccions per entrar a les sales virtuals del congrés.

IV Congrés Internacional
de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (CIAJILLC)
Universitat de Barcelona, 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre de 2020

Primera circular del IV Congrés de l’AJILLC en PDF

L’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC) organitza anualment un congrés amb la finalitat que joves investigadors puguin mostrar els seus treballs i debatre sobre temes relacionats amb la llengua i la literatura catalanes. La primera convocatòria va ser l’any 2017 a la Universitat de València, que és la seu de l’AJILLC, i, d’aleshores ençà, s’ha celebrat a la Universitat de Lleida (2018) i a la Universitat de les Illes Balears (2019). L’any 2020 es durà a terme a la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona.

Línies temàtiques

  • Estudis de lingüística
  • Estudis literaris
  • Didàctica de la llengua, la literatura i la cultura catalanes i noves tecnologies
  • La llengua en el temps i en l’espai

Participació

Al IV CIAJILLC hi poden participar com a comunicants o mitjançant la presentació d’un pòster les persones que durant les dates del congrés compleixin UN dels requisits següents. Aquests participants rebran un certificat d’assistència i de comunicació:

  • Estar en possessió d’un grau o una llicenciatura des de no fa més de 10 anys
  • Ser estudiant de doctorat
  • No superar els 5 anys des de la finalització de l’últim postgrau

L’enviament del resum de les propostes s’ha de fer a través d’aquest enllaç abans del dia 31 de març de 2020. El comitè científic les avaluarà i, posteriorment, com a molt tard a mitjan maig, es notificaran les decisions.

També hi ha la possibilitat de participar-hi només com a assistent, i llavors només es rebrà un certificat d’assistència.

Per participar-hi és necessari formalitzar la inscripció entre el 15 de maig i el 15 de juliol.
La informació relacionada amb el procediment es facilitarà amb la segona circular, abans del 15 de maig.

Preu de la inscripció

  • Comunicants i pòsters: 35 €, que es corresponen als 20 € de la quota d’inscripció al congrés + 15 € de la quota com a membre de l’AJILLC (obligatòria per als participants que hi presenten comunicació o pòster).
  • Assistents: 10 €

Més informació

Pàgina web de l’AJILLC
Correu: ciajillcub@gmail.com

Comitè organitzador

Eloi Bellés (UB), Laia Benavent (UB), Pau Francesch (UB), Montserrat Sendra (UB), Jesús Bach-Marquès (UB), Arnau Vives (UB), Roser Giménez (UB).

Comitè científic

Carme Bach (UPF), Lola Badia (UB), Francesc Bernat (UB), Josep Besa (UB), Emili Boix (UB), Glòria Bordons (UB), Rosanna Cantavella (UV), Josefina Carrera-Sabaté (UB), Mariona Casas (UVic), Daniel Cassany (UPF), Lluís Cifuentes (UB), Llorenç Comajoan (UVic), Joan Costa (UPF), Maria Josep Cuenca (UV-IEC), Josep M. Domingo (UB), Jordi Fortuny (UB), Jordi Ginebra (URV), Maria Lacueva (UOC-UV), Manuel Llanas (UVic-IEC), Maria-Rosa Lloret (UB), Víctor Martínez-Gil (UAB), M. Àngels Massip (UB), Sandra Montserrat (UA), Neus Nogué (UB), M. Pilar Perea (UB), Anna Pineda (UPF), Xavier Pla (UdG), M. Àngel Pradilla (URV-IEC), Joan-Tomàs Pujolà (UB), Joan Pujolar (UOC), Llorenç Soldevila (UVic), Josep Solervicens (UB), Albert Turull (UdL), Caterina Valriu (UIB), Pep Valsalobre (UdG), Montserrat Vilà (UAB), Xavier Villalba (UAB).