Història de la literatura catalana. Volum V
Literatura contemporània (I). El Vuit-cents.
Obra dirigida per Àlex Broch, coeditada per Enciclopèdia Catalana, Editorial Barcino i l’Ajuntament de Barcelona.

El volum ha estat redactat per Ramon Bacardit, Enric Cassany, Josep M. Domingo, Josep M. Gibert, Joan-Lluís Marfany, Joan Mas i Vives, Ramon Pinyol, Josep M. Sala Valldaura i Joan Santanach

Si el volum IV de la nova HLC transformava el concepte de Decadència en Renaixement, Barroc i Il·lustració, el volum V, dirigit per Enric Cassany i Josep M. Domingo, assaja de redefinir la interpretació que del segle XIX tenia la historiografia catalana fins avui.