El Consorci per a la Normalització Lingüística obre una nova convocatòria per formar part de la borsa de treball de tècnic/a de normalització lingüística (TNL), amb funcions específiques d’ensenyament de català, assessorament i dinamització lingüística.

Fins al 25 d’octubre, les persones interessades a participar en aquesta convocatòria de la borsa de treball podran inscriure-s’hi a través de l’aplicació informàtica, en aquest enllaç: http://borsa.cpnl.cat/. Per participar-hi, els candidats han de disposar del grau o llicenciatura en Filologia Catalana, o dels estudis equivalents que s’especifiquen a l’annex de la convocatòria.

Les funcions del lloc de treball es basen tant en la preparació, el desenvolupament i la gestió dels cursos de català de tots els nivells que ofereix el Consorci, destinats a persones adultes, com en la difusió, dinamització i assessorament lingüístic, que han de facilitar l’ús de la llengua en tots els àmbits de la societat.

La borsa de treball, amb caràcter temporal i una vigència màxima de tres anys, té la finalitat de cobrir els llocs vacants per substitucions o per urgència, en règim de contractació laboral temporal.

Aquesta convocatòria afecta, també, les persones que ja formen part de la borsa en el grup professional de TNL (independentment que estiguin actualment contractades o no), que hauran de confirmar la seva continuïtat formalitzant la participació també a través de l’aplicació informàtica.

Per conèixer les bases o obtenir més informació d’aquesta convocatòria, cal adreçar-se al web del CPNL, a l’apartat de la borsa de treball http://borsa.cpnl.cat/, o enviar un correu electrònic a borsa@cpnl.cat.

Més informació

Anunci al DOGC