VI Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra»
Tercera circular – octubre del 2023

El Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili va organitzar l’any 1998, coincidint amb el 50è aniversari de la mort del gramàtic, el Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». Cinc anys més tard, el 2003, una segona edició consolidava l’activitat. La tercera (2008), quarta (2013) i cinquena edicions (2018) convertien el col·loqui en una cita obligada per a tots els professionals i estudiosos de la nostra llengua.

Amb la intenció de mantenir la periodicitat d’aquestes trobades acadèmiques, els dies 28, 29 i 30 de novembre del 2023 se celebrarà el VI Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra»

Pàgina web del Col·loqui  | 3a circular en PDF | Programa en PDF

Amb aquesta sisena edició es renova la voluntat d’oferir una plataforma periòdica per a la reflexió profunda i plural sobre els diversos aspectes de l’obra del principal referent en la codificació de la llengua catalana. Una reflexió que superi els plantejaments hagiogràfics i permeti revisar des del punt de vista científic i acadèmic la feina de Fabra, les coordenades històriques que la van fer possible i la seva vigència en l’àmbit de la planificació lingüística actual.

D’altra banda, es vol aprofitar el marc del Col·loqui per fer  balanç, set anys després, de la implantació de la nova gramàtica de la llengua catalana (2016) i la nova Ortografia catalana (2017) de l’Institut d’Estudis Catalans.

Us convidem, doncs, a participar activament en el VI Col·loqui Internacional, que tindrà lloc al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (av. de Catalunya, 35, Tarragona).

Comitè Científic

Anna Bartra (Universitat Autònoma de Barcelona), Daniel Casals (Universitat Autònoma de Barcelona), Llorenç Comajoan (Universitat de Vic), Joan Costa (Universitat Pompeu Fabra), Elga Cremades (Universitat de les Illes Balears), Isabel Crespí (Universitat de les Illes Balears), Maria J. Cuenca (Universitat de València), Kálmán Faluba (Universitat ELTE de Budapest), Francesc Feliu (Universitat de Girona), Jordi Ginebra (Universitat Rovira i Virgili), M. Isabel Guardiola (Universitat d’Alacant), Georg Kremnitz (Universitat de Viena), Joan Llinàs (Universitat de Bucarest), Ares Llop (Universitat de Cambridge), Maria Rosa Lloret (Universitat de Barcelona), Mercè Lorente (Universitat Pompeu Fabra), Joan Martí Castell (Institut d’Estudis Catalans), Henrique Monteagudo (Universitat de Santiago de Compostel·la), Sandra Montserrat (Universitat d’Alacant), Pere Navarro (Universitat Rovira i Virgili), Neus Nogué (Universitat de Barcelona), Isabel Oltra-Massuet (Universitat Rovira i Virgili), Manuel Pérez-Saldanya (Universitat de València), Joan Peytaví (Universitat de Perpinyà), Anna Pineda (Universitat de Barcelona), Miquel Àngel Pradilla (Universitat Rovira i Virgili), Joan Anton Rabella (Institut d’Estudis Catalans), Joan Rafel Ramos (Universitat de València), Gemma Rigau (Institut d’Estudis Catalans), Carles Royo (Universitat Rovira i Virgili), Ramon Sistac (Universitat de Lleida), Maria del Mar Vanrell (Universitat de les Illes Balears).

Comissió Organitzadora

Maite Domingo, Jordi Ginebra (president), Anna Montserrat, Sofia de Muller, Pere Navarro, Miquel Àngel Pradilla, Carles Royo (secretari), Ivan Solivellas, Bernat Vellvè.

Inscripció

La quota d’inscripció al Col·loqui és de 95 euros,  independentment que es presenti o no comunicació. Per als membres de la URV (estudiants i professorat) i els membres de l’APELLC, la quota és de 40 euros. El pagament de la inscripció dona dret a assistir a les sessions, a rebre la documentació que es distribuirà i a obtenir un certificat d’assistència.

Per inscriure’s al Col·loqui i als tallers per al professorat de secundària que s’indiquen a continuació, cal registrar-se a la següent adreça electrònica:

https://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/vi-col-loqui-pompeufabra/inscripcio

En el marc del Col·loqui s’ofereixen dos tallers per al professorat de secundària, de dues hores i mitja de durada cadascun, les tardes del 28 i 29 de novembre, amb la intenció de donar eines per treballar, a la llum de la nova normativa, dos aspectes força desatesos en el currículum però clarament necessaris en la vida acadèmica i professional:

  1. Registres i estàndard: desmuntant mites i creant seguretat
  2. Puntuació: uns quants punts sobre la i

La quota d’inscripció és de 25 euros per taller. Per als participants al Col·loqui la inscripció als dos tallers serà gratuïta. Es tramitarà el reconeixement del Departament d’Educació a través de l’ICE URV d’aquesta activitat, com a formació de 10 hores per als participants en els dos
tallers que també assisteixin a la taula rodona del dia 30 i presentin un breu escrit de valoració de la implantació de la nova normativa al seu lloc de treball.

Organitza