VI Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra»
Primera circular – abril del 2023

El Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili va organitzar l’any 1998, coincidint amb el 50è aniversari de la mort del gramàtic, el Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». Cinc anys més tard, el 2003, una segona edició consolidava l’activitat. La tercera (2008), quarta (2013) i cinquena edicions (2018) convertien el col·loqui en una cita obligada per a tots els professionals i estudiosos de la nostra llengua.

Amb la intenció de mantenir la periodicitat d’aquestes trobades acadèmiques, els dies 28, 29 i 30 de novembre del 2023 se celebrarà el VI Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra» al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.

Pàgina web del Col·loqui  | 1a circular en PDF

Amb aquesta sisena edició es renova la voluntat d’oferir una plataforma periòdica per a la reflexió profunda i plural sobre els diversos aspectes de l’obra del principal referent en la codificació de la llengua catalana. Una reflexió que superi els plantejaments hagiogràfics i permeti revisar des del punt de vista científic i acadèmic la feina de Fabra, les coordenades històriques que la van fer possible i la seva vigència en l’àmbit de la planificació lingüística actual.

D’altra banda, es vol aprofitar el marc del Col·loqui per fer balanç, set anys després, de la implantació de la nova Gramàtica de la llengua catalana (2016) i la nova Ortografia catalana (2017) de l’Institut d’Estudis Catalans.

Proposta de comunicacions

El termini per registrar una proposta de comunicació és l’1 de juliol del 2023. La proposta, en document de Word, ha de tenir una extensió mínima de 2.500 caràcters i màxima de 3.000, amb espais (Arial, cos 11 i interlineat 1,5). El temps previst per a cada comunicació és de vint minuts i uns altres deu minuts per al debat.

La primera setmana del mes de setembre us comunicarem si el Comitè Científic ha acceptat la vostra proposta de comunicació. En cas d’haver-hi canvis, el text definitiu s’haurà d’enviar abans del 15 de desembre del 2023.

Inscripció

La quota d’inscripció al Col·loqui és de 95 euros, independentment que es presenti o no comunicació. Per als membres de la URV (estudiants i professorat) i els membres de l’APELLC, la quota és de 40 euros. El pagament de la inscripció dona dret a assistir a les sessions, a rebre la documentació que es distribuirà i a obtenir un certificat d’assistència.

Hi ha dos tipus d’inscripcions al Col·loqui:

  1. Per fer una proposta de comunicació, registreu les dades personals per crear una Intranet, des d’on podreu enviar la comunicació i, una vegada acceptada, feu efectiva la quota: https://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/vi-col-loqui-pompeufabra/accediu- espai
  2. Per assistir al congrés, sense presentar comunicació, registreu les dades personals i feu efectiva la quota: https://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/vi-col-loqui- pompeufabra/inscripcio. En aquest mateix formulari es poden tramitar les inscripcions als tallers per al professorat de secundària que s’indiquen a continuació.

En el marc del Col·loqui s’ofereixen dos tallers per al professorat de secundària, de dues hores i mitja de durada cadascun, les tardes del 28 i 29 de novembre, amb la intenció de donar eines per treballar, a la llum de la nova normativa, dos aspectes força desatesos en el currículum però clarament necessaris en la vida acadèmica i professional:

  1. Registres i estàndard: desmuntant mites i creant seguretat
  2. Puntuació: uns quants punts sobre la i

La quota d’inscripció és de 25 euros per taller. Per als participants al Col·loqui la inscripció als dos tallers serà gratuïta. Es tramitarà el reconeixement del Departament d’Educació a través de l’ICE URV d’aquesta activitat, com a formació de 10 hores per als participants en els dos tallers que també assisteixin a la taula rodona del dia 30 i presentin un breu escrit de valoració de la implantació de la nova normativa al seu lloc de treball.

Ponències

«L’acusatiu preposicional en català: de la normativa a l’ús»
Anna Pineda (Universitat de Barcelona)

«Noves perspectives per a l’estudi del pluricentrisme i la seua aplicabilitat a la llengua catalana»
Carla Amorós (Universidad de Salamanca)

«Pompeu Fabra i la normativa actual»
Neus Nogué (Universitat de Barcelona)

«El català nord-occidental. Una mirada des de la lingüística de les varietats alemanya»
Miquel Àngel Pradilla (Universitat Rovira i Virgili – Institut d’Estudis Catalans)

«La estandarización del francés, de la gramatización de los fundamentos a la estandarización contemporánea. ¿El unilinguismo francés, una ideologia por fin inoperante?»
Henri Boyer (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Taula rodona

«Com apliquem la normativa set anys després?»

Participants:
Carles Castellà, Institut Dertosa (Tortosa)
Elga Cremades, Universitat de les Illes Balears
Nicolau Dols, Universitat de les Illes Balears – Institut d’Estudis Catalans Ricard Fité, periodista i lingüista

Moderadora: Anna Montserrat, Universitat Rovira i Virgili

Organització

Organitza
Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili

Comitè Científic
Anna Bartra (Universitat Autònoma de Barcelona), Daniel Casals (Universitat Autònoma de Barcelona), Llorenç Comajoan (Universitat de Vic), Joan Costa (Universitat Pompeu Fabra), Elga Cremades (Universitat de les Illes Balears), Isabel Crespí (Universitat de les Illes Balears), Maria J. Cuenca (Universitat de València), Kálmán Faluba (Universitat ELTE de Budapest), Francesc Feliu (Universitat de Girona), Jordi Ginebra (Universitat Rovira i Virgili), M. Isabel Guardiola (Universitat d’Alacant), Georg Kremnitz (Universitat de Viena), Joan Llinàs (Universitat de Bucarest), Ares Llop (Universitat de Cambridge), Maria Rosa Lloret (Universitat de Barcelona), Mercè Lorente (Universitat Pompeu Fabra), Henrique Monteagudo (Universitat de Santiago de Compostel·la), Sandra Montserrat (Universitat d’Alacant), Pere Navarro (Universitat Rovira i Virgili), Neus Nogué (Universitat de Barcelona), Isabel Oltra-Massuet (Universitat Rovira i Virgili), Manuel Pérez-Saldanya (Universitat de València), Joan Peytaví (Universitat de Perpinyà), Anna Pineda (Universitat de Barcelona), Miquel Àngel Pradilla (Universitat Rovira i Virgili), Joan Anton Rabella (Institut d’Estudis Catalans), Joan Rafel Ramos (Universitat de València), Gemma Rigau (Institut d’Estudis Catalans), Carles Royo (Universitat Rovira i Virgili), Ramon Sistac (Universitat de Lleida), Maria del Mar Vanrell (Universitat de les Illes Balears).

Comissió Organitzadora
Maite Domingo, Jordi Ginebra (president), Anna Montserrat, Sofia de Muller, Pere Navarro, Miquel Àngel Pradilla, Carles Royo (secretari), Ivan Solivellas, Bernat Vellvè.