V Jornades GrOC 2019
L’actualització i unificació terminològica a les classes de llengua i les PAU

Campus Poblenou i Campus de la Ciutadella, UPF 15 i 16 de febrer de 2019

L’objectiu d’aquesta edició de les Jornades GrOC és plantejar i debatre la necessitat d’una actualització i unificació terminològica a les assignatures de llengua. Tant l’aparició de les noves gramàtiques del castellà (2009) i el català (2016) com la preparació del Glosario de términos gramaticales de la RAE-ASALE, un llibre adreçat als professors de secundària i batxillerat, suposen un canvi d’escenari que afecta directament el desenvolupament dels continguts a les aules i els exàmens de selectivitat.

Aquestes jornades s’organitzen per crear un espai de reflexió i discussió sobre quins són els problemes i els avantatges que implica aquest nou escenari. 

PROGRAMA

Programa en pdf

Divendres 15 de febrer
Lloc: Auditori edifici Roc Boronat, Campus Poblenou UPF, Barcelona

15 h  Acollida i recollida de documentació

15.30 h Presentació i inauguració de les Jornades

 15.45 h Conferència inaugural

Terminología y análisis gramaticalJosep M. Brucart (UAB)

16.45 h Pausa

17.15 h Ponències

17.15 h Cap a una unificació de la terminologia gramatical del llatí amb la del català i castellàJaume Mateu (UAB)

18.15 h Les noves gramàtiques de l’IEC i la terminologia gramatical: el glossari de la Gramàtica essencial de la llengua catalana,  M. Josep Cuenca (IEC)

19 h Visiblement diferents, estructuralment semblants. L’aportació de les llengües de signes a l’estudi gramatical i terminològic de les llengües, Gemma Barberà (UPF)

Dissabte 16 de febrer
Lloc: Campus de la Ciutadella, UPF

9 h El Glosario de términos gramaticales de RAE-ASALE,  Mª Edita Gutiérrez (UCM)

9.45 h Pausa

10.15 h Tallers (cal escollir-ne un)

Taller 1 La lista de términos gramaticales de las PAU aplicada al trabajo con pares mínimos en el aula, Germán Cánovas (EIS & UAB) 

Taller 2 Un model de tractament integrat de les llengües a secundària, Álvaro de Pedro (Escoles Garbí)

Taller 3 Qüestions terminològiques en l’ensenyament de la gramàtica catalana, Anna Paradís (UAB) i Anna Pineda (UPF)

Taller 4 Els verbs inergatius i inacusatius de la “Lista de términos gramaticales de les PAU”. Un enfocament competencial i transversal, Laura Arias (UAB)

Taller 5 Projectes de gamificació i humanitats digitals aplicats a l’estudi de la gramàtica, Maria Bañeras (GrOC) i Elena Maes (UAB)

12 h La presència i el paper de la terminologia lingüística a les PAU, Maria-Pilar Perea (UB) i Ángel J. Gallego (UAB), coordinadors de llengua catalana i castellana a les PAU

12.45  h Conferència de cloenda

Les novetats terminològiques de la GIEC: repercussions a l’ensenyament, Neus Nogué (UB)

14 h Cloenda

Data i llocs

Divendres, 15 de febrer, de 15 a 20 h: Auditori edifici Roc Boronat, Campus Poblenou, UPF, carrer de Roc Boronat, 138, Barcelona

Dissabte, 16 de febrer, de 9 a 14.30 h: Campus de la Ciutadella, UPF, carrer de Ramon Trias Fargas, 25-27, Barcelona

Organitza

Grup de recerca GrOC (Gramàtica orientada a les competències) de la UAB

Col·labora

Universitat Pompeu Fabra
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Informació general

Activitat reconeguda pel Departament d’Educació (10 h). Cal assistir al 80% d’hores per obtenir el certificat. 

La inscripció es pot fer:

– Per Internet: http://www.cdl.cat (pagament amb targeta bancària)
– Personalment a les oficines del Col·legi (pagament en efectiu o targeta bancària)

Un cop feta la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula. 

Per a més informació: Col·legi de Llicenciats de Catalunya. Telèfon 933170428 o secretaria@cdl.cat

Inscripcions

Preu: 30 euros

Per formalitzar la inscripció cal que prèviament escolliu un taller i cliqueu tot seguit “Afegir a la cistella”

Nota 1. Els tallers tindran una capacitat de 20-30 persones. L’assignació es farà per ordre d’inscripció.

Nota 2. Els alumnes que cursin actualment el màster de Professorat de Secundària o l’últim any del grau de Filologia tindran un preu especial d’inscripció de 15 euros si fan la inscripció de manera presencial i hi aporten la documentació justificativa oportuna.