V Col·loqui Internacional
«La Lingüística de Pompeu Fabra»

Tarragona, 28, 29 i 30 de novembre de 2018

Pàgina web del Col·loqui  |  1a circular  |  Comunicacions i inscripcions

El Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i l’Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús (ERLEU) de la URV van organitzar l’any 1998, coincidint amb el 50è aniversari de la mort del gramàtic, el Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». Cinc anys més tard, el 2003, una segona edició consolidava l’activitat. La tercera i la quarta edició, el 2008 i el 2013, convertien el col·loqui en una cita obligada per a tots els professionals i estudiosos de la nostra llengua.

Amb la intenció de mantenir la periodicitat d’aquestes trobades acadèmiques, aquest novembre se celebrarà el V Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». En aquesta ocasió es vol, a més, commemorar els cent cinquanta anys del seu naixement i el centenari de la Gramàtica catalana, així com contribuir a la celebració de l’Any Fabra 2018, promogut per la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta cinquena edició es renova la voluntat d’oferir una plataforma periòdica per a la reflexió profunda i plural sobre els diversos aspectes de l’obra del principal referent en la codificació de la llengua catalana. Una reflexió que superi els plantejaments hagiogràfics i permeti revisar des del punt de vista científic i acadèmic la feina de Fabra, les coordenades històriques que la van fer possible i la seva vigència en l’àmbit de la planificació lingüística actual. D’altra banda, es vol aprofitar l’ocasió per convertir el Col·loqui en el primer gran fòrum d’anàlisi crítica en profunditat de la nova Gramàtica de la llengua catalana (2016) i la nova Ortografia catalana (2017) de l’Institut d’Estudis Catalans.

Us convidem, doncs, a participar activament en el V Col·loqui Internacional, que tindrà lloc al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (av. de Catalunya, 35, Tarragona).

Comitè Científic

Teresa Cabré (Institut d’Estudis Catalans), Daniel Casals (Universitat Autònoma de Barcelona), Llorenç Comajoan (Universitat de Vic), Jaume Corbera (Universitat de les Illes Balears), Kálman Faluba (Universitat ELTE de Budapest), Francesc Feliu (Universitat de Girona), Jordi Ginebra (Universitat Rovira i Virgili), M. Isabel Guardiola (Universitat d’Alacant), Georg Kremnitz (Universitat de Viena), Maria Rosa Lloret (Universitat de Barcelona), Joan Martí Castell (Universitat Rovira i Virgili), Henrique Monteagudo (Universitat de Santiago de Compostel·la), Pere Navarro (Universitat Rovira i Virgili), Joan Peytaví (Universitat de Perpinyà), Miquel Àngel Pradilla (Universitat Rovira i Virgili), Joan Rafel Ramos (Universitat de València), Vicent Salvador (Universitat Jaume I), Mila Segarra (Institut d’Estudis Catalans), Ramon Sistac (Universitat de Lleida).

Comissió Organitzadora

Maite Domingo, Jordi Ginebra (secretari), Anna Montserrat, Sofia de Muller, Pere Navarro, Miquel Àngel Pradilla (president), Carles Royo, Sílvia Veà i Anna Vila.

Proposta de comunicacions

Les persones interessades a presentar una comunicació al V Col·loqui esteu convidades a fer-ho seguint les directrius següents:

Cal registrar la proposta, abans del 15 de juliol, a l’adreça electrònica que apareix a l’apartat Inscripció. La proposta, en document de Word, ha de tenir una extensió mínima de 2.500 caràcters i màxima de 3.000, amb espais (Arial, cos 11 i interlineat 1,5).

La primera setmana del mes de setembre us comunicarem si el Comitè Científic ha acceptat la vostra proposta de comunicació. El text definitiu s’haurà d’enviar en document adjunt a l’adreça electrònica abans del 15 de desembre d’enguany.