Translat Library, revista amb seu a la University of Massachusetts Amherst i codirigida des del Departament (A. Coroleu), ha complert dos anys i mig i onze publicacions.

Translat Library s’especialitza en la publicació de textos inèdits, com els escrits a València a mitjan segle XVI i apareguts al número de desembre de 2020: Marginalia e versi inediti su un incunabolo dei Furs de València (1482 (Andrea Lai i Lluís Cabré).

Per a més informació sobre la revista, vegeu la pàgina web: https://scholarworks.umass.edu/tl/

La revista és una de les activitats del grup de recerca “Traducción y público lector en la Corona de Aragón, 1380-1530: obras de inspiración clásica” (PID2019-103874GB-100) amb seu al Departament de Filologia Catalana de la UAB.