a-reculonsDatada el 1957 i inèdita fins ara, A reculons és una de les primeres novel·les fantàstiques de la postguerra. Planteja una lògica històrica invertida, que va de mitjan segle xx a les acaballes del xix, a través del fabricant barceloní Martí Pratdesaba i Furriols. Amb pinzellades existencialistes, s’hi desfan irreversiblement fets personals i col·lectius, de manera que el pas del temps esdevé protagonista d’una trama en la qual sobresurten, com en altres novel·les de Rafael Tasis, la ciutat de Barcelona, la burgesia urbana i un erotisme latent.

Editada dins de la prestigiosa col·lecció “Biblioteca de Tots Colors” de Cossetània, aquesta novetat editorial s’afegeix a la publicació recent d’El revulsiu del catalanisme, a cura també de Montserrat Bacardí i Francesc Foguet, professors de la Universitat Autònoma de Barcelona, els quals, en els darrers anys, han publicat diverses edicions i estudis sobre l’obra i la figura de Tasis.
L’autor

Rafael Tasis i Marca (Barcelona 1906 – París 1966) va desplegar una intensa i prolífica activitat literària com a periodista, crític, novel·lista, dramaturg i historiador. Dirigent d’Acció Catalana Republicana, es va implicar en l’administració de la Generalitat de Catalunya durant la guerra i en la política oficial del primer exili. Va escriure per a les publicacions de preguerra de més prestigi i es va donar a conèixer com a novel·lista amb Vint anys (1931).
De retorn de l’exili el 1948, mentre treballava de llibreter i d’impressor, va col·laborar de manera assídua en les revistes de la diàspora i en múltiples iniciatives de la resistència antifranquista. També va actuar sol·lícitament en diversos fronts literaris. Va publicar les novel·les Sol ponent (1953), Abans d’ahir (1956) i Tres (1962), i, en qualitat de pioner del gènere policíac, La Bíblia valenciana (1955), És hora de plegar (1956) i Un crim al Paral·lel (1960). La seva novel·lística té la ciutat de Barcelona, europea i cosmopolita, com a font d’inspiració de temes i personatges i com a simfonia urbana de fons.
Home polifacètic, va sobresortir, a més, en el teatre, la divulgació històrica, la traducció de narrativa contemporània, la història i la crítica de la literatura i la història del periodisme. Dotat d’una ja mítica capacitat de treball, va concebre la literatura com un acte de servei al catalanisme polític i cultural..
 

L’obra

El volum recupera i edita per primera vegada la novel·la inèdita A reculons, conservada íntegra en el fons Rafael Tasis i Marca de la Biblioteca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta novel·la, d’una gran originalitat i modernitat formals, planteja un doble tour de force: d’una banda, fer anar la història enrere i, de l’altra, fer recular a la inversa la narració.
A A reculons Tasis es proposa d’articular una mena de lògica històrica invertida, per mitjà del personatge principal, en un temps que va aproximadament de mitjan segle xx a final del xix (de la mort al naixement). En rigor, es tracta de desfer els esdeveniments biogràfics del personatge principal, Martí Pratdesaba i Furriols, “fabricant de bona posició, nat a Barcelona l’any 1876”, i també històrics, en què es troba immers.
En la novel·la, les agulles del rellotge, doncs, van endarrere, mentre els personatges s’afanyen a desfer el que han viscut. Un desteixir constant, amb pinzellades existencialistes. Conscients del que ja han viscut, els personatges s’acaren a allò que els passa sense possibilitat de canviar el rumb de la història. Formalment, la novel·la suposa un repte notable per fer versemblant l’estil realista predominant amb la distòpica inversió del temps (els morts ressusciten i, en lloc de fer-se vells, es fan joves: de la tomba al bressol). Perquè obliga els personatges a prendre consciència de la regressió temporal i del canvi de mentalitat que reclama.
Com és habitual en altres novel·les de Tasis, a A reculons també hi trobem quatre constants de la seva novel·lística: la història, la ciutat de Barcelona, la burgesia catalana i l’erotisme.
L’edició de la novel·la s’acompanya d’un epíleg que la situa en el context general de la literatura de postguerra i també de l’obra tasiana. Així mateix, n’ofereix les claus interpretatives pel que fa a la proposta genèrica (amalgama de gèneres), la modernitat formal, el tractament dels fets històrics i els possibles referents que s’hi poden identificar.
 

Enllaços relacionats

Fons Rafael Tasis (GETCC)
La novel·la policíaca catalana, a escena (El Temps)
Cossetània Edicions publica “El revulsiu del catalanisme”, de Rafael Tasis
El professor Francesc Foguet publica “Estrictament confidencial”