Seminari
Programa d’activitats complementàries del Màster Universitari en Estudis Teatrals 2018-2019

Jordi Fondevila
Llenguatge escènic i anàlisi d’escenificacions

Escenificar no és un acte abstracte que es construeix o es llegeix només a partir d’intuïcions i impulsos. També és un sistema conformat per lleis i eines concretes, el coneixement de les quals permet controlar, activar i fer fluir l’acte comunicatiu i la seva incidència en el receptor (el públic). Com en una llengua parlada, la finalitat de la qual és expressar i comunicar, l’art escènic també esdevé una llengua amb les seves pròpies lleis, canals i codis amb els quals llegir i construir discurs; en aquest cas, discurs escènic. Sobrevolarem, doncs, els conceptes i les eines fonamentals que permeten no només llegir una escenificació, sinó també construir-la.

En aquest seminari farem un repàs dels diferents llenguatges escènics i les característiques de cadascun en la seva forma pura, com també de les diferents disciplines que se’n poden derivar en cada cas. A més, explorarem les formes híbrides en les quals la fusió de llenguatges escènics i disciplines conforma una amalgama rica i diversa de possibilitats escèniques. Ens endinsarem en les definicions de conceptes clau (gramàtica, sintaxi, signes, convenció emissor-receptor, etc.), amb l’objectiu final d’aportar un mínim de punts d’ancoratge per poder analitzar amb coneixement de causa una peça escènica en viu.

Divendres, 16 de novembre de 2018, a les 16.00 h.
Institut del Teatre de Barcelona (aula S3.1)