Seminari del Màster Universitari d’història de Catalunya

Escriure d’agricultura a les èpoques medieval i moderna

13 i 14 de maig de 2014
Institut d’Estudis Catalans. Sala Pi i Sunyer (Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona)

Programa del seminari en PDF

seminari_escriure-agricultura_2014