Seminari del CLT

Michele Loporcaro (U. Zurich)
Els substantius com a objectius de la concordança en les llengües romàniques

Dimarts, 12 de desembre de 2023
Horari: 10:00h
Aula 114, Facultat de Filosofia i Lletres