Seminari del CLT

Antoni Rodríguez Fornells (ICREA/IDIBELL/UB)
“Motivated language learning: The role of intrinsic reward and information sampling”

Divendres, 8 de juliol de 2022
Hora: 15:30
Aula 402

Enllaç al seminari