Hi intervenen Joandomènec Ros, president de l’IEC; Joan A. Argenter, de la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural; Albert Royo, secretari general de DIPLOCAT; Eulàlia Pagès, directora de Pagès Editors, i Eugeni Casanova, autor del llibre. L’acte va tenir lloc el 15 de febrer de 2017, a l’IEC.