La “12th Old World Conference in Phonology (OCP12)”, organitzada per la UB i la UAB, se celebrarà a Barcelona del  27 al 30 de gener del 2015

ocp12

Pàgina web de l’OCP12