Des de la seva experiència com a crític teatral de vocació, 24 anys de dedicació i a punt d’arribar als 4.000 espectacles vistos, Juan Carlos Olivares va distingir la mirada del crític de la de l’espectador, va explicar què havia de ser un crític i va desgranar-ne les funcions primordials. Així, la mirada del crític teatral és, al seu entendre, molt més àmplia que la del simple espectador. La triple comesa del crític teatral consisteix bàsicament a tenir cura de la memòria del passat, erigir-se en cronista del present i postular-se com a visionari del futur. Les seves funcions primordials són quatre: la de prescriptor, la de dramaturgista, la d’autor i la de comissari. Amb ironia i bon humor, Olivares va explicar algunes de les interioritats de la crítica teatral i va lamentar la situació precària en què, a diferència d’Anglaterra o d’Alemanya, es troba en l’ecosistema teatral català.

Podeu llegir més de 600 crítiques teatrals de Juan Carlos Olivares
a la base de dades TRACES!