El professor del Departament Josep Pujol acaba de publicar a la col·lecció Els Nostres Clàssics de l’Editorial Barcino l’edició crítica de la traducció catalana medieval glossada de les Heroides d’Ovidi.

Publi Ovidi Nasó, Heroides.
Traducció catalana medieval de Guillem Nicolau.
Edició crítica de Josep Pujol.
Barcelona: Editorial Barcino, 2018
(Els Nostres Clàssics, Autors Medievals, 37).
ISBN 978-84-7226-822-7.

Els anys 1389 i 1390, el rei Joan I d’Aragó i la seva muller Violant de Bar van demanar al capellà reial Guillem Nicolau la seva traducció de les Lletres d’Ovidi (és a dir, les Heroides), que contenia el text ovidià juntament amb més d’un miler de glosses marginals traduïdes de comentaris llatins medievals. Els manuscrits catalans conservats (un de complet i un de fragmentari) no han transmès les glosses, que s’han preservat només en l’únic testimoni d’una traducció castellana del text català feta el segle XV.

El present volum conté l’edició crítica i anotada de la traducció de les Heroides i de la versió castellana de les glosses. La introducció reconstrueix la biografia del traductor i l’origen i la difusió de la traducció, descriu la producció de comentaris d’Ovidi a l’escola medieval i de traduccions de l’obra a altres llengües romàniques, i estudia amb detall la relació de la traducció catalana amb la tradició textual llatina i amb les glosses dels manuscrits llatins, amb l’objectiu de reconstruir el text llatí hipotètic sobre el qual Nicolau va executar la traducció.

Enllaç a la fitxa del llibre a la pàgina web de l’Editorial Barcino