COMUNITATS LINGÜÍSTIQUES
Amb aquesta segona trobada d’investigadors, la Xarxa CRUSCAT de l’IEC consolida una activitat que té per objectiu visualitzar en el seu conjunt la recerca en curs o acabada de realitzar. Comunicacions:

  • «Comunitats locals d’enclavament: dinàmica de les llengües, cultura, processos sociolingüístics. Català», J. Argenter (UAB);
  • «Llenguatge, cognició i comunicació des de la perspectiva complèxica», A. Bastardas i À. Massip (UB);
  • «Globalització i plurilingüisme social i familiar en comunitats lingüístiques mitjanes», E. Boix (CUSC-UB);
  • «Cultura, memòria, llengua: la construcció de la identitat en els territoris fronterers de la llengua catalana», J. M. Nadal (UdG) i F. Feliu (UdG).