Jornades bianuals en memòria de Jordi Castellanos

Aules, cadires, butaques i escenaris
Formació i programació teatrals

Dimecres, 9 d’octubre
Sala de Graus Jordi Castellanos
Facultat de Lletres. UAB

Després de dedicar la I Jornada als estudis sobre el Modernisme en relació amb les arts plàstiques, aquest any dediquem  la II Jornada a l’àmbit teatral i, doncs, a les dues dedicacions bàsiques de Jordi Castellanos dintre el món del teatre: la fundació de l’Aula de Teatre de la UAB, i l’assessoria en la programació del Teatre Nacional de Catalunya.

Comptem, per a aquesta Jornada, amb distingits professionals: els directors teatrals Sergi Belbel i Toni Casares, que van ser cofundadors de l’Aula de Teatre quan eren estudiants, ens parlaran de la seva experiència i de les relacions entre  teatre universitari i teatre professional.

L’escriptor i traductor Feliu Formosa, i els professors Margarida Casacuberta i Esteve Miralles (assessors del TNC) conversaran sobre els reptes de tota mena que comporta la programació en un teatre nacional.

Programa

10 h
Obertura institucional

10’15 h
“Un assaig de teatre universitari: l’Aula de Teatre de la UAB”
Amb els fundadors de l’Aula Sergi Belbel (dramaturg, director i traductor teatral) i Toni Casares (dramaturg i director de la Sala Beckett)

11’30 h
Pausa

12 h
“Criteris de programació per a un Teatre Nacional”
Amb Sergi Belbel (director artístic del TNC 2006-2013), Feliu Formosa, Esteve Miralles i Margarida Casacuberta (assessors)

13’15 h
Cloenda