IEC, Sala Nicolau d’Olwer
10 de setembre de 2018, 16.00 h

Després d’un activisme intens en diversos àmbits d’actuació des de la primavera de 2015, el Col·lectiu Pere Quart organitza ara la seva primera jornada de treball per tractar algunes de les qüestions i problemàtiques a què ha de fer front la literatura catalana a les aules. Oberta a tothom que hi estigui interessat, aquesta primera jornada organitza intervencions i debats per analitzar les temàtiques plantejades amb voluntat crítica, constructiva, participativa i alliberadora.

Programa

16.00 h. Presentació, per Anton Carbonell i Joan Martori

16.20 h. Paraula de Joaquim Carbó, presentat per Ramon Bacardit

17.00 h. Situació de l’ensenyament de la literatura catalana a l’ESO i al Batxillerat. Diagnòstic i propostes per evitar la residualització de la literatura, per Montserrat Franquesa i Andreu Freixes

17.20 h. Materials per a l’educació literària. Lectura i escriptura a l’aula. Formació del professorat de literatura, per Jaume Aulet i Òscar Rocabert

18.00 h. Situació de l’ensenyament de la literatura catalana a les Illes i al País Valencià, per M. Antònia Font i Manuel Molins

18.20 h. Debat, moderat per Paula Alba Rodríguez

19.00 h. Conclusions i cloenda, per Francesc Foguet

Organització

Societat Catalana de Llengua i Literatura (filial de l’IEC) i Col·lectiu Pere Quart

Col·laboració del Departament de Filologia Catalana de la UAB

Oberta a tothom, especialment als membres de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (filial de l’IEC).