El Departament de Filologia Catalana i el Centre de Lingüística Teòrica comuniquen amb profunda tristor que ens ha deixat la nostra col·lega i amiga M. del Carme Picallo, professora del departament des del 1992.

Llicenciada en Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, Doctora en Lingüística per la City University of New York i en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, havia estat docent, entre altres, a les universitats de Rutgers, Maryland i City University of New York i havia fet estades al Massachusetts Institute of Technology i al Departament de Lingüística de New York University. 

Va tornar a Catalunya el 1989 amb una “Beca de reincorporación para doctores y tecnólogos” del Ministerio de Educación y Cultura i es va integrar al Departament de Filologia Catalana i al Centre de Lingüística Teòrica, en els quals ha deixat el seu mestratge docent i la seva empremta com a investigadora rigorosa. Va ser Investigadora Principal de diversos projectes de recerca.

Intel·lectual inquieta i profunda, tenia interessos molt amplis en el camp de la lingüística. La seva recerca es va centrar en la sintaxi formal, la variació lingüística i la interfície entre sintaxi i semàntica. Va ser Vicerectora de Recerca (1999-2002) i va formar part de diversos comitès científics de la European Science Foundation i de l’European Research Council.