grau

Grau de llengua i literatura catalanes

El grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UAB té per objectiu formar els estudiants en aquestes disciplines del saber humanístic. Aquests estudis abracen el coneixement sincrònic i diacrònic de la llengua catalana i l’estudi històric i crític de la literatura catalana.

El grau també proporciona els instruments necessaris perquè els coneixements adquirits s’apliquin al món professional que acull els graduats en Llengua i Literatura Catalanes: l’ensenyament, la planificació i l’assessorament lingüístics, la gestió del multilingüisme, la integració lingüística dels immigrants, la societat de la informació, les tecnologies de la comunicació, la gestió del patrimoni literari i la indústria editorial.

Consulta tota la informació sobre el grau

Horaris i exàmens per al curs 2014-2015

Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Primer curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
100679 Literatura catalana del segle XX (I) [S1] Dilluns 11:30-13:00
[S1] Dimecres 11:30-13:00
Jaume Aulet
Víctor Martínez
100678 Literatura catalana del segle XX (II) [S2] Dimarts 16:30-18:00
[S2] Dijous 16:30-18:00
Maria Campillo
Francesc Foguet
100271 Literatura comparada [S1] Dimarts 11:30-13:00
[S1] Dijous 11:30-13:00
100625 Llatí [S1] Dimarts 11:30-13:00
[S1] Dijous 11:30-13:00
100702 Llengua catalana [S1] Dimarts 15:00-16:30
[S1] Dijous 15:00-16:30
María del Carmen Picallo
Xavier Villalba
100218 Grans temes de la història [S2] Dilluns 10:00-11:30
[S2] Dimecres 10:00-11:30
100228 Introducció a la lingüística [S1] Dilluns 13:00-14:30
[S1] Dimecres 13:00-14:30
100219 Grans temes de la filosofia [S2] Dilluns 08:30-10:00
[S2] Dimecres 08:30-10:00
100711 Metodologia de l”estudi de la filologia catalana [S1] Dimarts 13:00-14:30
[S2] Dimarts 11:30-13:00
Lluís Cabré
Enric Cassany
Josep Pujol

 

Segon curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
100680 Història social de la llengua catalana [S1] Dilluns 08:30-10:00
[S1] Dimecres 08:30-10:00
Milagros Segarra
100698 Lexicologia i semàntica [S1] Dimarts 13:00-14:30
[S1] Dijous 13:00-14:30
Jaume Mateu
100676 Literatura catalana medieval I [S1] Dilluns 11:30-13:00
[S1] Dimecres 11:30-13:00
Lluís Cabré
100693 Poesia catalana del segle XX [S2] Dilluns 11:30-13:00
[S2] Dimecres 11:30-13:00
Jaume Aulet
100700 Fonologia catalana [S1] Dimarts 11:30-13:00
[S1] Dijous 11:30-13:00
Eulàlia Bonet
100681 Gramàtica històrica catalana [S2] Dimarts 11:30-13:00
[S2] Dijous 11:30-13:00
Maria del Mar Massanell
100675 Literatura catalana medieval II [S2] Dilluns 13:00-14:30
[S2] Dimecres 13:00-14:30
Josep Pujol
100672 Literatura catalana moderna [S2] Dimarts 08:30-10:00
[S2] Dijous 08:30-10:00
Francesc Xavier Vall
100694 Novel·la catalana del segle XX [S1] Dimarts 16:30-18:00
[S1] Dijous 16:30-18:00
Maria Campillo
Núria Santamaría

 

Tercer curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
100699 Fonètica catalana [S1] Dilluns 08:30-10:00
[S1] Dimecres 08:30-10:00
Eulàlia Bonet
100695 Literatura catalana del segle XIX [S1] Dilluns 13:00-14:30
[S1] Dimecres 13:00-14:30
Enric Cassany
100697 Morfologia catalana [S1] Dimarts 16:30-18:00
[S1] Dijous 16:30-18:00
Teresa Cabré
100674 Novel·la i prosa catalanes del segle XV [S1] Dilluns 11:30-13:00
[S1] Dimecres 11:30-13:00
Josep Pujol
100696 Sintaxi catalana [S2] Dimarts 10:00-11:30
[S2] Dijous 10:00-11:30
Ana Bartra
María del Carmen Picallo
100682 Dialectologia catalana [S2] Dilluns 15:00-16:30
[S2] Dimecres 15:00-16:30
Maria del Mar Massanell
100677 Fonaments lingüístics de la normativa [S2] Dilluns 15:00-16:30
[S2] Dimecres 15:00-16:30
Milagros Segarra
100692 Poesia catalana i romanticisme [S2] Dimarts 13:00-14:30
[S2] Dijous 13:00-14:30
Enric Cassany
100673 Poesia catalana medieval [S2] Dilluns 13:00-14:30
[S2] Dimecres 13:00-14:30
Lluís Cabré
100704 Teatre català actual [S2] Dimarts 16:30-18:00
[S2] Dijous 16:30-18:00
Núria Santamaría

 

Quart curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
26183 Ciències i humanitats en la literatura catalana del segle XIX Francesc Xavier Vall
100196 Adquisició del llenguatge [S1] Dimarts 10:00-11:30
[S1] Dijous 10:00-11:30
Anna Gavarró
100709 Autors i models de la narrativa catalana del segle XX [S1] Dimarts 13:00-14:30
[S1] Dijous 13:00-14:30
Maria Campillo
100708 Autors i models de la poesia catalana del segle XX [S1] Dimarts 15:00-16:30
[S1] Dijous 15:00-16:30
Jaume Aulet
100275 Bases Biològiques del Llenguatge [S2] Dimarts 10:00-11:30
[S2] Dijous 10:00-11:30
Sergio Balari
100264 Crítica literària i cultural (segles XX i XXI)
100687 El català com a segona llengua [S1] Dilluns 11:30-13:00
[S1] Dimecres 11:30-13:00
Ana Bartra
100686 Fonologia avançada [S1] Dilluns 15:00-16:30
[S1] Dimecres 15:00-16:30
Eulàlia Bonet
100706 Literatura catalana: tendències actuals [S2] Dimarts 11:30-13:00
[S2] Dijous 11:30-13:00
Víctor Martínez
100255 Literatura comparada i estudis culturals [S2] Dilluns 08:30-10:00
[S2] Dimecres 08:30-10:00
100263 Literatura, gèneres i sexualitats [S2] Dimarts 13:00-14:30
[S2] Dijous 13:00-14:30
100705 Narrativa catalana del segle XIX [S2] Dimarts 13:00-14:30
[S2] Dijous 13:00-14:30
Enric Cassany
100262 Pensament literari [S1] Dimarts 08:30-10:00
[S1] Dijous 08:30-10:00
100688 Qüestions de gramàtica comparada [S1] Dilluns 13:00-14:30
[S1] Dimecres 13:00-14:30
María del Carmen Picallo
100239 Semàntica i pragmàtica [S1] Dimarts 11:30-13:00
[S1] Dijous 11:30-13:00
Xavier Villalba
100684 Sintaxi avançada [S2] Dilluns 10:00-11:30
[S2] Dimecres 10:00-11:30
Ana Bartra
100195 Sociolingüística [S1] Dilluns 11:30-13:00
[S1] Dimecres 11:30-13:00
Joan Albert Argenter
100194 Tecnologies del llenguatge [S2] Dilluns 13:00-14:30
[S2] Dimecres 13:00-14:30
Joaquim Llisterri
100273 Teoria del llenguatge [S1] Dilluns 10:00-11:30
[S1] Dimecres 10:00-11:30
Jaume Mateu
100244 Teoria i anàlisi de la narrativa
100243 Teoria i anàlisi de la poesia [S2] Dimarts 08:30-10:00
[S2] Dijous 08:30-10:00
100242 Teoria i anàlisi del teatre [S2] Dilluns 11:30-13:00
[S2] Dimecres 11:30-13:00
100254 Teoria i pràctica de la literatura comparada [S2] Dimarts 10:00-11:30
[S2] Dijous 10:00-11:30
100253 Tradició literària occidental I [S2] Dilluns 13:00-14:30
[S2] Dimecres 13:00-14:30
100252 Tradició literària occidental II [S1] Dilluns 10:00-11:30
[S1] Dimecres 10:00-11:30
100701 Variació històrica de la llengua catalana [S2] Dilluns 11:30-13:00
[S2] Dimecres 11:30-13:00
Milagros Segarra
100710 Pràctiques externes Daniel Casals
100691 Treball de fi de grau Daniel Casals