Organitzada pels professors Alex Coroleu i Josep Pujol, la jornada “Filosofia, llengua i història: teoria i pràctica dels studia humanitatis, ca. 1400-1600” (UAB, 10 de juny de 2022) va abordar la relació, moltes vegades contradictòria i problemàtica, entre l’ideari humanístic i la realitat de la cort, de l’aula i de la impremta en àmbit italià i hispànic entre el primer quart del segle XV i les darreres dècades del Cinc-cents.

S’hi van presentar les següents comunicacions:

  • Elisa Guadagnini, “Lo ζῷον πολιτικóν aristotelico e il mondo neolatino: primi appunti”
  • María Morrás: “Retórica en la corte: oratoria política y humanismo en la Castilla del siglo XV”
  • Montserrat Ferrer: “Col·leccions manuscrites d’orationes a la Itàlia del segle XV”
  • Albert Lloret: “El Llibre del Rei en Jaume i l’educació del príncep al Renaixement”
  • Fulvio Delle Donne: “La nuova definizione del genere storiografico in età umanistica”

Fotografies de la jornada (cortesia d’Albert Lloret)