Escriure Biologia a la Universitat
Guies per escriure en disciplines específiques
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017

Ares Llop, doctoranda del CLT-UAB durant els anys 2014-2017, ha participat en la redacció de la guia Escriure Biologia a la Universitat, en el marc d’una col·laboració amb els Departaments de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la UAB.

La guia, escrita juntament amb Mariona Ferrandiz-Rovira, Anselm Rodrigo i Anna Soler, ha estat creada en el marc de la col·lecció Guies per escriure en disciplines científiques. El projecte en què s’emmarca la guia ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya i ha estat coordinat per Virgínia Castillo, Andreu Pulido i  Enric Serra, del Servei de Llengües de la UAB  i del Servei de Llengües Modernes de la UdG.

Aquesta guia, en català i anglès, és un document que ajuda els destinataris (professors i alumnes) a comunicar-se, sobretot per escrit, en la disciplina de la biologia. El conjunt de les guies de la col·leció, de consulta àgil i senzilla, contenen una reflexió sobre les particularitats comunicatives de cada disciplina, una breu descripció de les tipologies de textos de l’àmbit en qüestió, convencions de l’escriptura i recursos de referència.

Accés en línia a les guies (DDD UAB)

Escriure Biologia a la Universitat

Writing Biology at University

Més informació sobre la col·lecció

Guies per escriure en disciplines específiques (presentació de la col·leció a la pàgina web de la UAB)