Gemma Rigau: “Si només fas servir el català amb qui saps que el parla, això s’acabarà”

”Estem preparats per aprendre qualsevol llengua amb la mateixa rapidesa, la mateixa facilitat i la mateixa inconsciència, sense relació amb el sexe, la raça, o si ets ric o pobre”.